Inflatable Kite – Kite Lexikon

Ein inflatable Kite ist ein aufblasbarer Kite, siehe auch Tubekite .


inflatable-kite